Healing med hjertet-Transbiologisk Traumeterapi

UDIN

er en situation, der var Uventet, Dramatisk, Isolerende, med Nul handlingsstrategi, og som skaber så store fysiske symptomer af ubehag i kroppen, at dit observerende selv forlader kroppen.

Nøglen  –  Healing med Hjertet

Nøglen er, at acceptere/elske al fysisk ubehag ved dette øjeblik, kuld/varme, pressen, sugen, tomhed, samt alle følelser, dødsangst, sorg vred, ensomhed, mm. og blive ved med centrere dig ned i det, indtil du er tung i hele kroppen, som en klippe. I samme øjeblik, din bevidsthed er fuldstændig accepterende og omsluttet af ubehaget, begynder reparationsprocessen.

Et traume er ikke en sygdom.

Et traume har rødder i vores biologi. Derfor er det både gennem kroppen og bevidstheden, vi finder nøglen til at helbrede det.

At forløse et traume er en naturlig proces, som man får adgang til via indre opmærksomhed i kroppen. Traumet er ikke en sygdom, men en tilstand af spænding(energi), også kaldet det frosne øjeblik (konfliktchok – UDIN)  Traumet er det frosne øjeblik, som er gemt i kroppen. Den skaber en biologisk reaktion, som kan spænde fra en lettere følelse af uro til fuldkommen lammelse  eller PTSD.

99% af alle vores traumer og skavanker bærer vi med os fra sædcellen og/eller fra ægcellen. Nu har vi redskaber til at finde dem og rydde op i dem!

Uforløste traumer kan på sigt, under visse omstændigheder, udvikle sig til sygdomme. De kan også ses på en hjernescanning. I nogle tilfælde er der to konfliktchok, som ligger i hver sin hjernehalvdel og holder hinanden i skakt. Det kaldes en konstellation og kan føre til f. eks. generaliseret angst, spiseforstyrrelser, maniodepressive psykoser m.m. Her skal man sikre sig, at man får ryddet op i begge sider.

Regression:

For at kunne opløse et traume helt, er vi nødt til at gå tilbage til det frosne øjeblik (traumeøjeblikket), Det vil sige, at når du regredierer, “husker” du tilbage til et helt specielt øjeblik, som vil stå som en film eller et billede.

Her skal du smelte sammen med dit yngre selv, den person, du var i det frosne øjeblik. Når det sker, og vi er til stede i fortiden med accept og kærlighed, vil traumet opløses én gang for alle. I samme øjeblik,  din bevidsthed er fuldstændig accepterende og omsluttet af ubehaget, begynder reparationsprocessen.

Det der ofte sker under en traumatisk oplevelse, er, at vores observerende selv hopper ud af kroppen, da ubehaget i det frosne øjeblik er for stort. Efter at traumet er lagret i vores celler som en spænding, er vores observerende selv ude af vores krop i det specifikke øjeblik, indtil vi regrediere tilbage og “smelter” sammen med/er fuldt tilstede med vores observerende selv, i den yngre version  af os selv i det øjeblik, lige før vi ”forlod” os selv.

Kombinationsbehandling:

Hvis vi kombinerer denne tilstand af væren i den fortidige hændelse med EFT/TFT, vil der finde en omprogrammering sted, og ubehaget vil opløses/slettes, hvorefter det ikke længere kan genfremkaldes. Hvis du samtidigt tænker på et perfekt, lykkeligt øjeblik med dig selv i naturen, som barn eller voksen, hvor du føler taknemlighed og glæde i hjertet, kan du hjælpe kroppen til at forløse ubehaget hurtigere. Det er en teknik, som kræver en smule træning, men efter min erfaring kan alle lære det.

Undertiden kan sindet ikke huske traumet, som en slags beskyttelse, men så kan man spørge kroppen med kinesiologi test. Kroppen husker, og det er ikke nødvendigt at kunne fortælle historier, for at heale et traume. Vi kan blot fokusere på at slette det fysiske ubehag, og undgår dermed en re-traumatisering, ved at skulle huske.

Udfordringen  – Healing med Hjertet

Udfordringen er at forblive i smerten, og iagttage, at den smelter væk som en isterning, indtil du er rolig, fredfyldt, let, stor og lysende i hele kroppen, uden at der kommer “nye historier” op. Ved de store “temaer” i livet, specielt dem, der handler om at føle sig ensom og forladt, har vi brug for et kærligt vidne, som vi har tillid til ikke forlader os, så vi får mod til at gå helt til bunds i smerten, og tillade “den lille død”.

Når traumerne/de frosne øjeblikke forløses/smelter væk på denne måde, har det  en blivende effekt.  Når traumet er forløst, skal man ikke længere kunne se sig selv udefra. Man skal ikke kunne genfremkalde følelsesmæssigt eller fysisk ubehag. Man skal være neutral, når man tænker på UDIN øjeblikket eller det tema, man har gentaget hele livet, og som har givet ubehag. Udfordringen består i finde alle de traumer, der holder et symptom, et mønster, et tema på plads i livet. Da vi alle har skyggesider eller blinde pletter, har vi brug for nogen til at stille os de rigtig spørgsmål. Vi har alle de rigtig svar inde i os selv. Her ligger nøglen til løsningen. Alt kan heales.

Mirakler er kærlighed omsat i praksis.

Læs mere om baggrunden for Healing med Hjertet – Whole Hearted Healing – her

Se priser på sessions her

Mette Othilde Møller - Tankefeltterapi, helhjertet healing, åndedrætsterapi i Aarhus

Du kan komme til mini-workshop i hyggelige omgivelser, hvor du vil få en oplevelse af, hvad jeg har at tilbyde.

Det foregår i klinikken på Eskimovej 17, 8200 Aarhus N, den første torsdag i hver måned fra 19 – 22.00.

Hver torsdag vil have et tema. 

Mette Othilde Møller - Tankefeltterapi, helhjertet healing, åndedrætsterapi i Aarhus

Mette Othilde Møller
Eskimovej 17
8200 Aarhus N

Mobil: 2467 6608
HVERDAGE BEDST 8.00 – 9.00

Mette Othilde Møller - Tankefeltterapi, helhjertet healing, åndedrætsterapi i Aarhus