Om Whole Hearted Healing – Healing med Hjertet

Institute for the Study of Peak States , grundlagt af Grant McFretridge fra Canada,har gennem mange års forskning og træning, udviklet nogle grundlæggende værktøjer, kaldet  Whole Hearted Healing, til forløsning af frosne øjeblikke, der er gemt i biologien.

Det er der kommet en bog ud af, som er skrevet af Paula Corteau, og over sat til dansk af Hanne Heilesen.

Healing med Hjertet

Whole Hearted Healing eller Healing med Hjertet, som bogen hedder på  dansk, anviser brugbare metoder for terapeuter og selvhealere, til forløsning af traumer, hvoraf de fleste er anlagt før fødslen. Traumer er “frosne informationer” der kan aktiveres efter fødslen og afstedkomme udbehag i kroppen i form f.eks. af svimmelhed, kvalme, fysiske smerter, angst og desorientering og som ofte fører til dissociering. Afhængig af traumets art, anvises forskellige teknikker til at tage hånd om netop dette traume.

Hvad er et traume

Definitionen på et traume, er en fysisk skade, der sker under vores tilblivelse og ligger som en kodet meddelelse – en “fil”- om du vil, på harddisken, som i dette tilfælde er forskellige steder i cellen, f.eks. på cellekerne membranen eller mitochodrierne. Gennemsnitsmennesket har i størrelsesordenen 10.000 traumeanlæg. Heldigvis er de fleste sovende, passive, ikke  “aktiverede”. Arten og mængden af disse traumer, samt hvor mange af dem, der er blevet “åbnet/aktiveret” ved konfliktchok under og lige efter fødslen, afgør, hvordan vi reagerer på hændelser i livet og på andre mennesker. Når 5 forskellige mennesker reagerer på 5 forskellige måder på den samme hændelse, skyldes det hovedsageligt, at de har forskellige filer/ informationer i deres celler. Vi kan ikke hente eller åbne en fil, som ikke er gemt.

De fleste mennesker har prøvet at være udsat for et konfliktchok, en UDIN, som er en hændelse, der var U-ventet, D-ramatisk, I-solerende, og med N-ul strategi for håndtering, eller løsning af konfliktchokket.Når vi tænker på denne hændelse, vil de fleste opleve at se sig selv udefra, som på en film, være dissocierede. Vi er kort sagt ude af os selv pga chok, frygt, sorg, afmagt, forvirring, skyld, skam, håbløshed osv.

At være ude af kroppen er en overlevelsesstrategi, som hjælper os i den akutte fase til at reagere nogenlunde fornuftsbetonet, f.eks ved trafikuheld, som vidne til en ulykke eller ved modtagelse af chokerende meddelelse pr. telefon. Problemet er, at vi forbliver ude af kroppen, i stedet for at gå tilbage til ubehaget i kroppen, efter at den akutte fase er overstået, og forløse al den ophobede energi, som vilde dyr gør, når faren er overstået og dyret har overlevet. Så ryster dyret al den ophobede energi af sig, før de løber videre.

Chokerede mennesker, som får den fornødne hjælp og tryghed til at blive i chokket, i stedet for at tage sig sammen og lade som ingenting, vil begynde at ryste, som det vilde dyr, tænderne klaprer, nogle græder, andre taler og taler, indtil chokket er forløst. Hvis ikke det sker, vil øjeblikket blive gemt som en fil, sammen med alle de informationer bevidstheden opfangede som en blitz i traumeøjeblikket.

Læs om sessions i Healing med Hjertet her

Se priser på sessions her

Mette Othilde Møller - Tankefeltterapi, helhjertet healing, åndedrætsterapi i Aarhus

Du kan komme til mini-workshop i hyggelige omgivelser, hvor du vil få en oplevelse af, hvad jeg har at tilbyde.

Det foregår i klinikken på Eskimovej 17, 8200 Aarhus N, den første torsdag i hver måned fra 19 – 22.00.

Hver torsdag vil have et tema. 

Mette Othilde Møller - Tankefeltterapi, helhjertet healing, åndedrætsterapi i Aarhus

Mette Othilde Møller
Eskimovej 17
8200 Aarhus N

Mobil: 2467 6608
HVERDAGE BEDST 8.00 – 9.00

Mette Othilde Møller - Tankefeltterapi, helhjertet healing, åndedrætsterapi i Aarhus